Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/712.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Statistiques semestrielles et annuelles. Les transports routiers d
Title nl: Statistiek van Binnenlandse Handel en vervoer. Halfjaarlijkse en jaarlijkse statistieken. Goederenvervoer over de weg do
Description fr: Transport intérieur et international à propre compte et à compte tiers.Chiffres (en t et en tkm) absolus et pourcentages. Répartition: transport intérieur, transport international, total.
Description nl: Binnenlands en internationaal vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.Cijfers voor vervoerde hoeveelheden in T (a), voor procentuele verdeling van vervoerde hoeveelheden in % (b), voor kilometertonnenmaat in TKM (c) en voor procentuele ver
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet 1980-1989
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers