Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/648.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Transports. Transport par rail.
Title nl: Statistieken van Binnenlandse Handel en vervoer. Vervoer. Vervoer per spoor.
Description fr: Société nationale des chemins de fer belges. Chiffres totaux.Stat. moyennes mensuelles et par mois. Traffic de voyageurs (nombre de voyageurs, de voyageurs-KM, de train-KM-productifs) et trafic commercial de marchandises (total (1 000 T), wagons complets
Description nl: Nationale maatschappij van de Belgische spoorwegen. Totalen.Maandgemiddelden en statistieken per maand. Personenvervoer (aantal reizigers, reiziger-KM, produktieve trein-KM) en commercieel goederenvervoer (totaal (1 000 T), voll. wagons (1 000 000 TKM), a
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0000-01 (every month)
Update_Frequency: maandelijks/mensuel
Status: continue/verdergezet 1980-1989
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via de spoorwegen
Keywords fr: transport ferroviaire
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers