Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/622.htm
Title fr: Statistiques du commerce intérieur et des transports. Transports. Activité des ports maritimes.
Title nl: Statistieken van Binnenlandse Handel en vervoer. Vervoer. Bedrijvigheid van de zeehavens.
Description fr: Chargements de marchandises a exporter ou en transit selon le mode de transport (en 1 000 tonnes).Statistiques (moyennes mensuelles et par mois) selon le mode de transport (mer, canaux et rivières, chemins de fer, route) et pour tous les ports Belges, Anv
Description nl: Ladingen van uitgevoerde en in doorvoer zijnde goederen volgens de wijze van vervoer (in 1000 ton).Statistieken van ladingen van uit te voeren en in doorvoer zijnde goederen volgens de wijze van vervoer (zee, kanalen en rivieren, spoorweg, weg) in Belgisc
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1985
Period_From: 1985
Frequency: 0000-01 (every month)
Update_Frequency: maandelijks/mensuel
Status: continue/verdergezet 1980-1989
Place_Keywords nl: haven
Place_Keywords fr: Port
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via de zeevaart
Keywords fr: transport par navigation maritime
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers