Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/570.htm
Title fr: La navigation intérieure. La flotte intérieure belge.
Title nl: De binnenscheepvaart. De Belgische binnenvloot.
Description fr: Mutations dans la flotte intérieure d'après le type de bateau et selon la cause.Répart. des bateaux: automoteur, poussés, remorqués (ordinaires/citernes/total), total, pousseurs, remorqueurs. Mutations (causes): augmentation (fabrication nouvelle/transfor
Description nl: Mutaties in de binnenvloot naar scheepstype en volgens de oorzaak.Ind. van de boten: motorschepen, geduwde, gesl. schepen (gewone/tankschepen/totaal), totaal, opduwers, sleepboten. Mutaties (oorzaken): toename (nieuw, ombouw, aankoop, andere, totaal), afn
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1951
Period_From: 1951
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: langs de binnenvaart
Keywords fr: transport fluvial, voies d'eau intérieures
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers