Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/496.htm
Title fr: Parc des véhicules à moteur.
Title nl: Motorvoertuigenpark.
Description fr: Publication annuelle.Nombre de véhicules à moteur par province, par catégorie, par cylindrée, par pays de provenance, par type de carburant, par marque, par année de première mise en circulation, par année de derniére immatriculation.
Description nl: Jaarlijkse publicatie.Aantal motorvoertuigen per provincie, per categorie, volgens cylinderinhoud, naar land van herkomst, naar soort van brandstof, naar merk en type, naar jaar van eerste in gebruikstelling, naar jaar van laatste inschrijving.
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1930
Period_From: 1930
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: boekvorm
Form fr: sous forme de livre
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers