Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/294.htm
Title nl: Verkeerstellingen 1990 met automatische telapparaten. Voorrapport. Provinciekaarten met gem. dagintensiteiten. (6h-22h)
Description nl: Onderscheid: telpunten met lusdetectorten en, telpunten met slangdetectoren.
Manager: Verkeerstechnische dienst
Period_From: 1990
Period_To: 1990
Place_Keywords nl: weginfrastructuur
Place_Keywords fr: Infrastructure routière
Coverage nl: Vlaamse Gewest
Coverage fr: Région flamande (Flandres)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: kaarten
Form fr: cartes
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/CIMB
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers