Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/291.htm
Title nl: Verkeerstellingen 1990 met automatische telapparaten. Voorrapport. Resultaten en gegevens per telpost.
Description nl: Antwerpse tunnels: Tijsmanstunnel, Waaslandtunnel,Kennedytunnel.In tabellen worden de gemiddelde dagintensiteiten per maand weergegeven op basis van 24 uur volumes. Eveneens wordt er een (ev. raming) daggemiddelde 1990 (0h-24h) (6h-22h) gegeven.
Manager: Verkeerstechnische dienst
Period_From: 1990
Period_To: 1990
Place_Keywords nl: weginfrastructuur
Place_Keywords fr: Infrastructure routière
Coverage nl: Vlaamse Gewest
Coverage fr: Région flamande (Flandres)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: n.enquetes (geg z. bevr)
Form fr: Enquêtes sans questionnaires
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/PORT ANVERS S.E.P.
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers