Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/286.htm
Title nl: Verkeerstellingen 1990 met automatische telapparaten. Voorrapport. Resultaten en gegevens per telpost.
Description nl: Autosnelwegen-lusdetectoren.deze tabel geeft per autosnelweg de gemiddelde dagintensiteit in de winterperiode (jan-ma, okt-dec), de zomerperiode (apr-sep) en voor het jaar 1990, telkens van 6h-22h. De intensiteiten zijn uitgedrukt in aantal voertuigen.
Manager: Verkeerstechnische dienst
Period_From: 1990
Period_To: 1990
Place_Keywords nl: weginfrastructuur
Place_Keywords fr: Infrastructure routière
Coverage nl: Vlaamse Gewest
Coverage fr: Région flamande (Flandres)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: n.enquetes (geg z. bevr)
Form fr: Enquêtes sans questionnaires
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/MET DG1 I.G.11
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers