Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/285.htm
Title nl: Verkeerstellingen 1990 met automatische telapparaten. Voorrapport. Evolutie van het wegverkeer 1989-1990.
Description nl: Evolutiecoëfficiënt voor het verkeer op gewone wegen buiten agglomeratie. Daggemidelden tussen 6h en 22h.
Manager: Verkeerstechnische dienst
Period_From: 1990
Period_To: 1990
Place_Keywords nl: weginfrastructuur
Place_Keywords fr: Infrastructure routière
Coverage nl: Vlaamse Gewest
Coverage fr: Région flamande (Flandres)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: VERWERKTE GEGEVENS
Form fr: données modifiées
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/MET DG1 I.G.11
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers