Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/149.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Trafic aérien et trafic des aéroports. Mouvements des aéronefs.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Luchtverkeer en luchthaventrafiek. Beweging van de luchtvaartuigen.
Description fr: Nombre de mouvements aux aéroports. Nombre de passagers et charge transportée aux aéroports.Répartition: en propriété, en location, en leasing, loués, total, commandés, en option.
Description nl: Aantal bewegingen op de luchthavens en luchthaventerreinen. Aantal passagiers en vervoerde vracht op de luchthavens.Onderverdeling: in eigendom, in huurfinanciering, in operationele leasing, verhuurd, totaal, besteld, in optie.
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via de luchtvaart
Keywords fr: transport par voie aérienne
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INASTI/RSZV
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers