Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/141.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Transport maritime et trafic dans les ports. Mouvements des navires.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Maritiem vervoer en havenverkeer. Beweging van de zeeschepen.
Description fr: Navires arrivés en Belgique (tous les ports).Répartition: sous pavillon belge, sous pavillon étranger. Chiffres: nombre, tonnage.
Description nl: Aangekomen zeeschepen in alle Belgische havens.Onderverdeling: Belgische vlag, vreemde vlag totaal. Cijfers: aantal, tonnenmaat.
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via de zeevaart
Keywords fr: transport par navigation maritime
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/IGN/NGI
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers