Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/133.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Comparaison entre 3 principaux modes pour le transport de marchandises.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Vergelijking voor goederenvervoer tussen de drie voornaamste vervoerswijzen.
Description fr: Comparaison entre 3 principaux modes pour le transport de marchandises.Modes de transport: route, navigation intérieure, chemin de fer. Répartition: intérieur, import, export, transit. Chiffres: tonnage (en t et en %), tkm (en tkm et en %).
Description nl: Vergelijking voor het goederenvervoer tussen de drie voornaamste vervoerswijzen.Vervoerswijzen: wegvervoer, binnenvaart, spoor. Onderverdeling: binnenland, in-, uit- en doorvoer. Cijfers: vervoerde tonnenmaat (in ton en %), ton-km (in km en %)
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/TEC HAINAUT
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers