Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/130.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Le trafic routier. Accidents sur la voie publique.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Wegverkeer. Verkeersongevallen op de openbare weg.
Description fr: Circonstances dans lesquelles se trouvèrent les usagers de la route, répartition selon la nature de l'accident et la graCirconst.: nombre total, selon la nature de l'acc. (collision: de 2 ou +2 usagers, avec obst. sur la route, avec obst. en dehors de la
Description nl: Omstandigheden waarin de weggebruikers zich bevonden, ingedeeld naar aard van het ongeval en de ernst van de gevolgen.Omstand.: tot. aant., naar aard v/h ongeval (botsing: van 2 of 2+ weggebruikers, met vast voorwerp buiten rijbaan, met voorwerp op rijbaa
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/DE LIJN-Gent
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers