Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/129.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Le trafic routier. Accidents sur la voie publique.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Wegverkeer. Verkeersongevallen op de openbare weg.
Description fr: Nombre d'accidents et de victimes selon les conditions atmosphériques.Conditions atmosphériques: normal, pluie, neige, brouillard, grêle, coups de vent, période de chaleur, inconnu. Répartition des accidents: avec tués, mortellement blessés, blessés grave
Description nl: Aantal ongevallen en aantal slachtoffers volgens de weersomstandigheden.Weersomstandigheden: normaal, regen, sneeuw, mist, hagel, rukwinden, warmteperiode, onbekend. Opdeling: met doden, met dodelijk gewonden, met ernstig gewonden, met licht gewonden. Cij
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/DE LIJN-Gent
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers