Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/1267.htm
Title fr: Enquêtes réalisées à Charleroi.
Title nl: Enquêtes uitgevoerd in Charleroi.
Description fr: L'enquête Gares. Structure des fichiers.Limites/maillage de la zone d'étude. Effectué de 5h à 20h. Origine et dest. du dépl. Motif à l'origine, motif à la dest. Voiture garée à prox. gare. Mode de transp. entre origine (gare de dest.) et gare d'origine
Description nl: De Station-enquête. Structuur van het kaartensysteem.Grenzen/netwerk van het studiegeb. Uitgev. van 5u tot 20u. Oorspr. en bestemm. van de verpl. Reden van herk./best. Wagen in de omg. van het station gepl. (j/n). Vervoersw. van vetrekpl. (aankomststat.
Manager: Mr. Duchateau 02/735.09.95
Creation_Date: 1992
Period_From: 1989
Period_To: 1989
Frequency: 00:15 (every 15 minutes)
Update_Status: punctueel/ponctuelle 1980-1989
Place_Keywords nl: station / halte
Place_Keywords fr: station / halte
Coverage nl: Charleroi
Coverage fr: Charleroi
Keywords nl: via de spoorwegen
Keywords fr: transport ferroviaire
Form nl: gecodeerde enquetes
Form fr: Enquêtes codées
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/Min TP/OW Vl Brab
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers