Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/122.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Le trafic routier. Utilisation de l'infrastructure.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Wegverkeer. Gebruik van de infrastructuur.
Description fr: Répartition du transport des marchandises selon son nature (nomenclature-N.T.S.).Tableaux pour transport intérieur et international. Chiffres: tonnage transporté et tkms transportés.
Description nl: Indeling van het goederenvervoer volgens de uniforme naamlijst voor vervoersstatistiek. (N.V.S.)Tabel voor binnenlands vervoer en internationaal vervoer. Opdeling: volgens de uniforme naamlijst voor vervoersstatistiek. (N.V.S.) Cijfers: vervoerde tonnenma
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/DE LIJN-Gent
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers