Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/118.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Le trafic routier. Utilisation de l'infrastructure.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Wegverkeer. Gebruik van de infrastructuur.
Description fr: Trajet moyen annuel d'un véhicule pour le transport de marchandises (en km).Données: camions, remorques, semi-remorques, total.
Description nl: Gemiddeld jaarlijks traject van een voertuig bestemd voor goederenvervoer. (in km)Gegevens voor vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers en totaal der voertuigen.
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/DE LIJN-Gent
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers