Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/117.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Le trafic routier. Utilisation de l'infrastructure.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Wegverkeer. Gebruik van de infrastructuur.
Description fr: Les véhicules pour le transport de marchandises.Tableaux différents: camions, remorques, semi-remorques, total. Répartition: pour compte propre (distance parcourue totale, distance parcourue avec charge), pour compte tiers (dist. parc. tot., dist. parc. a
Description nl: Voertuigen bestemd voor goederenvervoer.Verschillende tabellen voor: vracht-, aanhangwagens, opleggers, totaal. Opsplitsing: voor eigen rekening (tot. afgelegde afst., afgelegde afstand met vracht), voor rekening van derden (t.a.a., a.a. met v.) en totale
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/DE LIJN-Gent
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers