Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/1156.htm
Title fr: Population (statistiques).
Title nl: Bevolking (statistieken).
Description fr: Statistiques de la population. - L'enseignement.Population scolaire (y exclus: l'enseignement professionnel, d'art et de technique) d'après le type d'enseignement, le sexe, la langue, le lieu, l'année scolaire, ... Formation des enseignents (rép. d'après
Description nl: Bevolkingsstatistieken. - Onderwijs.Schoolbevolking (niet inbegr.: technisch-, beroeps- en kunstonderwijs) naar de aard van het onderwijs, het geslacht, de taal, de plaats, het leerjaar, ... Opleiding van het onderwijzend personeel (ind. naar de taal, het
Manager: Dienst Informatie (02/548.63.11).
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: boekvorm
Form fr: sous forme de livre
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/IW
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers