Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/1151.htm
Title fr: Population (statistiques).
Title nl: Bevolking (statistieken).
Description fr: Statistiques de la population.Cours de la population de nationalité étrangère, migrations, l'enseignement, mortalité, cours de la population, mariages et divorces, naissances.
Description nl: Bevolkingsstatistieken.Loop van de bevolking van vreemde nationaliteit, migraties, onderwijs, sterfte, loop van de bevolking, huwelijken en echtscheidingen, geboorten.
Manager: Dienst Informatie (02/548.63.11).
Creation_Date: 1969
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: boekvorm
Form fr: sous forme de livre
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/BMVD
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers