Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/114.htm
Title fr: Les transports en Belgique. Le trafic routier. Matériel de transport.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. Wegverkeer. Transportmaterieel.
Description fr: Evolution du parc de véhicules pour le transport de marchandises par type et par classe de capacité de charge.Tableaux différents pour les camions, les remorques, les semi-remorques, total. Répartition: type ordinaire, camions frigorifiques, camions-citer
Description nl: Voertuigenpark voor goederenvervoer per type en per klasse van laadvermogen.Verschillende tabellen voor vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, totaal. onderverdeling: gewoon type, koel of verwarmd verv., tankwagens voor eetbare prod., tankwagens voor nie
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/DE LIJN-Gent
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers