Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/1093.htm
Title fr: Accidents de la circulation sur la voie publique avec tués ou blessés. Données pour l'année concernant la nature des acc
Title nl: Verkeersongevallen op de openbare weg met doden of gewonden. Jaargegevens betreffende de aard van de ongevallen, het typ
Description fr: Utilisation du casque de sécurité par les conducteurs et autres passagers de motocyclettes et cyclomoteurs impliqués danChiff. ann. (abs/%). Rép. d'après motocyclettes ou vélomoteurs, d'après conduc. ou accomp., d'après l'utilisation du casque (oui,non,pa
Description nl: Gebruik van de valhelm door bestuurders en passagiers van motorrijwielen en bromfietsen betrokken bij ongevallen.Jaarcijf. (abs./%). Indel. naar motorfiets of bromfiets, naar best. of meerijder, naar het gebr. van de veiligh.helm (j,n,niet van toep.,niet
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1927
Period_From: 1927
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers