Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/1059.htm
Title fr: Accidents de la circulation sur la voie publique avec tués ou blessés. Aperçu des accidents de roulage des dernières ann
Title nl: Verkeersongevallen op de openbare weg met doden of gewonden. Overzicht van de verkeersongevallen van de laatste jaren.
Description fr: Evolution des coefficients de risque d'après la nature du véhicule.Chiffres ann. Nombre tot. d'usagers impl. Conducteurs (des voitures pour pers., des camions et tracteurs, des autobus) tués, mortell. blessés, blessés graves, blessés légers et total de vi
Description nl: Evolutie van de risico-coëfficienten ingedeeld naar de aard van het voertuig.Jaarcijfers. Tot. aantal bij ongev. betrokken gebruikers. Bestuurders (van pers. auto's, vrachtw. en tractors, autobussen) dood/dod. gewond/zwaar gewond/licht gewond/tot. aantal
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1927
Period_From: 1927
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers