Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/1038.htm
Title fr: Accidents de la circulation sur la voie publique avec tués ou blessés. Aperçu des accidents de roulage des dernières ann
Title nl: Verkeersongevallen op de openbare weg met doden of gewonden. Overzicht van de verkeersongevallen van de laatste jaren.
Description fr: Graphiques. Nombre d'accidents par province et par mois.Chiffres annuels. Nombre total d'accidents pour le Royaume. Pourcentages.
Description nl: Grafieken. Aantal ongevallen per provincie en per maand.Jaarcijfers. Totaal aantal ongevallen voor het Rijk. Percentages.
Manager: Mr. Laes 02/548.62.11
Creation_Date: 1927
Period_From: 1927
Frequency: 0000-01 (every month)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Place_Keywords nl: provincie
Place_Keywords fr: province
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: via wegtransport
Keywords fr: transport routier
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: grafieken
Form fr: graphiques
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/INS/NIS
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers