Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/102.htm
Title fr: Les transports en Belgique. La navigation intérieure. Trafic des marchandises.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. De binnenvaart. Goederenverkeer.
Description fr: Evolution de la navigation intérieur selon le type de bateau (en t transporté).Type de bateau: bateau à moteur, pousseur, remorqueur, caboteur. Répartition: ordinaire, navire-citerne.
Description nl: Evolutie van de binnenvaart volgens het type van het schip. (in vervoerde ton)Verdeling type schip: motorschepen, gesleepte schepen, geduwde schepen, kustvaartuigen. Onderverdeling: gewone, tankschepen voor vloeibare stoffen, tankschepen voor vaste stoffe
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: langs de binnenvaart
Keywords fr: transport fluvial, voies d'eau intérieures
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/SNCB/NMBS Transp
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers