Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/100.htm
Title fr: Les transports en Belgique. La navigation intérieure. Trafic des marchandises.
Title nl: Verkeer en vervoer in België. De binnenvaart. Goederenverkeer.
Description fr: Répartition du trafic selon la nature des marchandises.Données: tonnage transporté, nombre de voyages, tkm transporté. Nomenclature-N.T.S. Répartition: intérieur, import, export, transit, total.
Description nl: Indeling van het vervoer volgens de aard van de goederen.Gegevens: vervoerde tonnenmaat, aantal reizen, vervoerde ton-kilometer. Aard van de goederen: nomenclatuur N.V.S. Onderverdeling: binnenland, invoer, uitvoer, doorvoer en totaal.
Manager: 02/233.12.11
Creation_Date: 1969
Frequency: 0001 (every once a year)
Update_Frequency: jaarlijks/annuel
Status: continue/verdergezet voor/avant 1970
Coverage nl: Rijk (Belgie)
Coverage fr: Royaume (Belgique)
Keywords nl: langs de binnenvaart
Keywords fr: transport fluvial, voies d'eau intérieures
Access_Constraints nl: algemeen
Access_Constraints fr: général
Form nl: tabellen
Form fr: Tableaux
Source: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/SNCB/NMBS Transp
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers