Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/1.htm
Object_Type: metadatabase
Object_Type: product
Title nl: OCGIS-Vlaanderen Metadatabank
Parent nl: Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Parent nl: Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen
Description nl: Deze metadatabank is een eerste aanzet voor een grootsopgezet metadata-initiatief van het OC GIS-Vlaanderen. Uiteindelijk doel van de metadatabank is alle belangrijke GIS-gegevens die door de overheid en privé-sectoren worden aangemaakt in Vlaanderen te beschrijven. Op dit moment bevat de site een vereenvoudigde, voorlopige metadatabank
Keywords (GEMET): data exchange, geographic information system, data bank, documentation
Place_Keywords fr: Flandre
Place_Keywords nl: Vlaanderen
Place_Keywords: Flanders
Language: nl
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/22
Metadata_Source: OC GIS-Vlaanderen Metadatabank Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/2.htm
Object_Type: database
Object_Type: product
Title nl: EMIS- Informatie omtrent energie en milieu
Parent nl: VITO
Description nl: Tot op heden beschikken de beleidsverantwoordelijken (binnen de overheid en de bedrijven) voor het milieu- en energiebeleid in Vlaanderen niet altijd over de gewenste informatie. Bovendien is de reeds aanwezige informatie versnipperd aanwezig bij diverse overheden, instellingen en bedrijven. Ook wetenschappers aan universiteiten, hogescholen of onderzoekscentra besteden heel wat van hun tijd aan het zoeken naar bepaalde gegevens. Tegen deze achtergrond is de idee ontstaan om voor het Vlaams Gewest een centraal punt op te richten waar allerhande milieu- en energie-informatie kan opgevraagd worden. De Vlaamse Regering zette in december 1994 het licht op groen voor de oprichting van het Energie en Milieu InformatieSysteem (EMIS), met VITO als onthaalinstelling.
EMIS heeft als doel relevante en objectieve energie- en milieu-informatie (inter)nationaal te verzamelen, eventueel te herwerken en vervolgens ter beschikking te stellen van de Vlaamse Overheid, het bedrijfsleven en de bevolking, teneinde (beleids)beslissingen van deze onderscheiden groepen te ondersteunen. Een effectief en efficiënt beleid kan immers niet zonder gestructureerde en toegankelijke informatie.
EMIS bevat statistieken vanuit het energiedomein, 'Best Beschikbare kennis' documenten per bedrijfstak ('Best Available Technologies'), een adressengids voor de energie en milieuwereld van Vlaanderen, informatie over steunprogramma's voor het bekomen van overheidssteun en susidies voor Onderzoek en Ontwikkeling en informatie over de Vlaamse milieu wetgeving.
Keywords (GEMET): utilities; environment; energy resource; natural resources; pollution; environmental impact of industry; energy industry
Keywords nl: wetgeving, statistieken, energie, milieu, vervuiling, brandstoffen
Place_Keywords fr: Flandre
Place_Keywords nl: Vlaanderen
Place_Keywords: Flandres
Language: nl
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/22
Metadata_Source: http://www.vito.be/emis/
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/3.htm
Object_Type: governmental
Object_Type: institution
Object_Type: public
Title: Te Volpe Center
Parent: U.S. Departement of Transportation
Description: The John A. Volpe National Transportation Systems Center (Volpe Center), located in Cambridge, Massachusetts, is an innovative, entrepreneurial Federal Government organization whose principal role is to serve as a national center of transportation and logistics expertise. As such, it provides research, analytic, management, and engineering support to the U.S. Department of Transportation (DOT), other Federal Agencies, state and local governments, and potentially to other public authorities, private organizations, and foreign countries.
Over its 25-year history, the Volpe Center has developed integrated systems approaches to critical challenges anticipated or encountered in all modes of transportation -- air, rail, water, highway, pipeline, and public transit. It has fostered innovation and technology transfer by promoting communication and cooperation among government, industry, and academic participants in the transportation enterprise.
The site has a number of documents online concerning its transportation research (Transportation Seminar proceedings).
Keywords (GEMET): transportation systems; transportation policy; research projects; research programs
Place_Keywords: USA
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: The Volpe Center Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/4.htm
Object_Type: governmental
Object_Type: institution
Object_Type: public
Title: Federal Transit Administration
Parent: U.S. Departement of Transportation
Description: The Federal Government, through the Federal Transit Administration (FTA), provides financial and technical assistance to the local transit systems.
In accordance with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, Federal Transit Administration documents may be made available in accessible formats upon request.
The National Transit Library is a repository of reports, documents, and data generated by professionals and laypersons from around the country. The library is designed to facilitate document sharing among people interested in transit and transit related topics. Its structure and contents are user-defined and constantly evolving. Like any library, the National Transit Library is a collection of materials of varying quality and usefulness. Inclusion in the National Transit Library does not necessarily constitute endorsement by the U.S. Department of Transportation or its agents.
The National Transit Library has documents on-line available concerning public transportation and FTA research projects.
It also contains information concerning the National Transit Geographic Information System (GIS), a representative inventory of the public transit assets of the country
Keywords (GEMET): transportation systems; transportation policy; research projects; research programs; geographic information systems; bibliography
Place_Keywords: USA
Quality: official site
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: Federal Transit Administration WWW Site
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/5.htm
Object_Type: governmental
Object_Type: institution
Object_Type: public
Title: The US Department of Transportation
Description: The Department serves as the focal point in the Federal Government for the coordinated national Transportation Policy. It is responsible for transportation safety improvements and enforcement, international transportation agreements and the continuity of transportation services in the public interest. The Department also prepares and proposes all legislation relating to transportation, co- ordinates transportation issues with other concerned agencies, and provides technical assistance to the states and cities in support of transportation programs and objectives.
The site contains information concerning DOT research projects, traffic safety and transportation regulations.
Keywords (GEMET): transportation systems; transportation policy; research projects; research programs; bibliography; transport regulation
Place_Keywords: USA
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: The US Department of Transportation Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/6.htm
Object_Type: governmental
Object_Type: institution
Object_Type: public
Title nl: Vlaame Milieu Maatschappij
Description nl: De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat, als Vlaamse openbare instelling, ten dienste van de bevolking en de politieke overheid die haar vertegenwoordigt. Zij rapporteert over de kwaliteit van het leefmilieu en beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater.
De VMM stelt online volgende resources ter beschikking: de meetdatabank (met gegevens over de waterkwaliteit), databank met de dagelijkse ozon-meetwaarden, en het Milieu- en Natuurrapport ("Leren om te keren"). Tevens biedt de site informatie over de beschikbare publicaties in het VMM-documentatiecentrum en over de eigen publicaties van de VMM.
Keywords (GEMET): data on the state of the environment; environmental administration institutions; surface water management; environmental accounting; environmental quality; environmental quality objective; environmental reports
Place_Keywords fr: Flandre
Place_Keywords nl: Vlaanderen
Place_Keywords: Flanders
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: Vlaamse Milieu Maatschappij Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/7.htm
Object_Type: commercial
Object_Type: institution
Object_Type: private
Title: Tansportation Data Systems (TDS) TransPage
Description fr:
Description: Transportation Data Systems (TDS) is a firm that specializes in the implementation and support of information systems related to infrastructure management.The Transportation Data Systems (TDS) TransPage is a source of information on Transportation Engineering, Infrastructure Management, Planning, and Public Works locations on the Web.<from site>
The site contains information concerning Pavement Management Systems (limited), transportation software systems (limited), transportation research institutes that have a presence on the internet and professional organisations associated with transportation.
Keywords (GEMET): transportation (traffic); road planning; road construction; road planning; road transport
Place_Keywords: USA
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: Transportation Data Systems (TDS) TransPage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/8.htm
Object_Type: governmental
Object_Type: institution
Object_Type: public
Title: Federal Highway Administration (FHWA)
Parent: U.S. Departement of Transportation
Description: The FHWA is responsible for the management of the US highway network and the administration of highway safety programs. It funds a number of research initiatives, notably in the field of Intelligent Transportation Systems (see the ITS Web Site andthe Turner Fairbank Highway Research Center)and the Transportation environmental Research program (TERP).
The FHWA site contains a number of electronic publications and transportation statistics (traffic volumes; travel trends; highway statistics). Through related sites information can be found on Intelligent Transportation Systems (ITS) and traffic safety. The site features the FHWA Information Locator Service. This is a Government Information Locator Service (GILS) that can help you to identify FHWA public information sources. The FHWA Information Locator Contains abstracts of highway research and development reports, audio and visual materials, and information systems to which the general public may have access.
Keywords (GEMET): land transportation; transportation policy; transportation (traffic); transportation systems; federal highway; highways; road; road construction; road planning; road safety; road traffic; road transport; administrative organization; research programs; research policy
Place_Keywords: USA
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: Federal Highway Administration Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/9.htm
Object_Type: database
Object_Type: institution
Object_Type: product
Object_Type: public
Title nl: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: Vlaamse overheid Home Page
Object_type: governmental
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/10.htm
Object_Type: database
Object_Type: metadatabase
Object_Type: product
Title nl: Leefilieuinformatie Vlaanderen
Description nl: Deze site is een gemeenschappelijk initiatief van verschillende Vlaamse openbare instellingen die actief zijn op het vlak van het leefmilieu (AMINAL, OVAM, VMM, VLM, VITO en AQUAFIN). Het doel van de site is relevante en betrouwbare informatie over het leefmilieu te verspreiden.
Keywords (GEMET): administrative service; access to administrative documents; administration; environmental administration; environmental administration institutions; land conservation; land development; land management and planning; landscape planning; landscape protection; water management; water pollution prevention; drinking water supply; groundwater protection; groundwater quality; surface water management; quality of waters; energy consumption; energy industry; energy legislation; energy management; energy market; energy policy; energy utilization; hazardous wastes; industrial waste; legislation on waste; municipal waste; waste management
Place_Keywords nl: Vlaanderen
Language: nl
Medium: WWW
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: Leefmilieu informatie Vlaanderen
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/11.htm
Object_Type: institution
Object_Type: academic
Object_Type: research
Object_Type: university
Object_Type: research centre
Title: The National Center for Geographic Information and Analysis
Description: NCGIA is a research consortium whose primary mandate is to conduct basic research in geographic information science and its related technology. There are three sites in the consortium: University of California at Santa Barbara, State University of New York at Buffalo, and the University of Maine. Funding is provided primarily by the National Science Foundation.
With project Varenius, the NCGIA aims to foster research in three strategic areas of geographic information science: cognitive models of geographic space computational implementations of geographic concepts, and geographies of the information society.
Keywords (GEMET): geographic information system; software; research programs; research institute; research and development; research centres
Place_Keywords: USA
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: The NCGIA Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/12.htm
Object_Type: governmental
Object_Type: institution
Object_Type: public
Title: The DOT Bureau of Transportation Statistics (BTS)
Parent: The US Department of Transportation
Description: The BTS provides statistical services related to transportation to the US government, public and private organisation and the general public.
The BTS site provides online the National Transportation Data Archive (NTDA), the NationalTransportation Library (NTL), which is a repository for transporation documents, and the NationalTransportation Atlas (NTA), which is a collection of geo-spatial databases depicting transportation facilities, networks, and services of national significance.
The BTS site also features information on BTS programs, BTS statistical products and a number of related internet sites.
Keywords (GEMET): research and development; research programs; statistical analysis; statistical data; statistical series; transportation systems; road safety; air safety; air transportation; commercial traffic; freight transport; land transportation; long-distance transport; private transport; public transport; railway transport; sea transport; transportation mean
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: BTS Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/13.htm
Object_Type: commercial
Object_Type: institution
Object_Type: publishing
Title: SilverPlatterWorldwide Library
Description: The SilverPlatter site says: "SilverPlatter provides electronic access to quality bibliographic and full-text databases using innovative technology via local, network and Internet access. SilverPlatter works collaboratively with publishers and data owners, library system vendors, and distributors worldwide to make available the widest range of quality databases and greatest choice of access. With these partners, SilverPlatter shares its ERL Technology, so that it can be used as a common technological framework on which digital libraries can be created and interconnected to form a Worldwide Library."
Keywords (GEMET): library; bibliography
Keywords: database; publishing company; digital library; full-text database; library system
Metadata_Contact: BrunoKestemont
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: AltaVista
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/14.htm
Object_Type: bibliography
Object_Type: database
Object_Type: product
Title: Silverplatter TRANSPORT bibliographic database
Parent: Silverplatter
Description: TRANSPORT combines the databases and knowledge of three leading research organizations: OECD's International Road Research Documentation (IRRD), the ECMT TRANSDOC database, and the TRB Transportation Research Information Services database (TRIS). With nearly 500,000 records, TRANSPORT provides all relevant information of interest to practicing engineers, managers, researchers, educators and other professionals in the transportation sectors. Special emphasis is placed on road transportation and transportation economics. The multilingual nature of TRANSPORT (predominantly English, with articles in French, German and Spanish as well) makes it a useful tool for accessing worldwide information.
Keywords (GEMET): library; bibliography; transportation; research; research projects;
Place_Keywords: World
Period_From: 1968
Period_To: present
Frequency: regular, every 4 months
Originator: Organization for Economic Cooperation and Development, European Conference of Ministers for Transport, The Transportation Research Board
Publisher: Silverplatter
Publication_Place: USA
Language: de
Language: en
Language: es
Language: fr
Medium: CD-ROM
Medium: Internet
Size: 490,000+ records
Metadata_Contact: BrunoKestemont
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: AltaVista
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/15.htm
Object_Type: institution
Object_Type: inter-governmental
Object_Type: public
Title: The European Conference of Ministers of Transport (ECMT/CEMT)
Description: The European Conference of Ministers of Transport (ECMT) is an intergovernmental organisation for transport Ministers in European countries.
ECMT was founded in 1953, under a protocol signed at the time by 17 countries. It is administratively linked to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris where it is situated. Annual Ministerial meetings -- the last one was held in Budapest (Hungary) in May 1996 -- are prepared by a Committee of Deputies, supported by several expert working groups, consisting usually of Ministry officials. In addition, ECMT monitors research on transport economics and has an international documentation system.
There are 34 full Member countries, 6 Associate countries and 5 Observer countries. The work of the Council of Ministers is prepared by a Committee of Deputies.
Keywords (GEMET): transportation; transportation policy; transportation systems; international cooperation; international organisation; institutional structure
Place_Keywords: Europe
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: CEMT/ECMT Transport Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/16.htm
Object_Type: institution
Object_Type: private association
Title: Communty Transportation Association of America
Description: CTAA is a national, professional membership association of organizations and individuals committed to removing barriers to isolation and to improving mobility for all people.
CTAA conducts research, provides technical assistance, offers educational programs and serves as an advocate in order to make coordinated community transportation available, affordable and accessible.
Keywords (GEMET): community services; non-profit association; associations; land transportation; means of transport; public transport; private transport; passenger transport; rail transport; underground; urban traffic
Place_Keywords: USA
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: CTAA Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/17.htm
Object_Type: bibliography
Object_Type: database
Object_Type: product
Title: Transit Planning and Research Reports: An Annotated Bibliography
Parent: Federal Transit Administration
Description: The bibliography is a reference tool designed to provide easy and rapid access to FTA research products. It describes recently published research products of the FTA National Planning and Research Program and the Transit Cooperative Research Program, as well as transit-related research materials from other agencies in the United States Department of Transportation. The intent is to inform the transit community and the general public of the published materials available to assist state and local agencies in improving transit services and reducing the cost of public transit.
Keywords (GEMET): research projects; transportation systems; public transport; rail traffic; scientific research; bus; bibliography
Keywords: transit planning; transportation research
Place_Keywords: USA
Language: en
Medium: WWW
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: FTA WWW-site
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/18.htm
Object_Type: institution
Object_Type: inter-governmental
Object_Type: public
Title: COST
Description: COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) is a framework for scientific and technical cooperation, allowing the coordination of national research on a European level. COST Actions consist of basic and precompetitive research as well as activities of public utility.
There are 25 COST member countries : the fifteen EU Member States plus Iceland, Norway, Switzerland, the Czech republic, Slovakia, Hungary, Poland, Turkey, Slovenia, Croatia and the European Commission.
COST Cooperation was set up in 1971 by a ministerial Conference attended by Ministers for Science and Technology of the 19 original COST countries. This cooperation was widened to include Iceland, Hungary, Czechoslovakia and Poland at the second Ministerial Conference held on COST in Vienna in November 1991. This organisation, which laid the foundations for scientific cooperation at the European level, is based upon a flexible set of arrangements enabling different national organisations, institutes, universities and industry to join forces and make concerted efforts in a broad range of scientific and technical areas. From the beginning, the European institutions (Commission and Council Secretariats) have played a particularly important role in the COST framework.
Since 1989, organisations and institutes from non-COST countries and especially from other Central and Eastern European countries may also participate in individual COST Actions, if there is a justified mutual interest.
Keywords (GEMET): international cooperation; research projects; research policy; research programs
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: COSTHome Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/19.htm
Object_Type: bibliography
Object_Type: database
Object_Type: metadatabase
Object_Type: product
Title: Transportation Research Information Services - TRIS
Parent: Transportation Research Board
Description: TRIS is the Transportation Research Board's bibliographic database on the subject of transportation research. The TRIS database contains document abstracts describing the published literature of highway research; rural, urban, and intercity transit research, highway safety research, railroad research, maritime research, and air transport research. The online version also contains resumés of unpublished research in progress in transit (from the FTA Project Directories and the Transit Cooperative Research Program) and highway research
Beginning in 1995, BMT Abstracts produced by British Maritime Technology, Ltd. were retrospectively added to the Maritime Research Information Subfile (MRIS) of TRIS. Updated BMT Abstracts were added to MRIS each quarter through November 1996.
Keywords (GEMET): air transportation; land transportation; inland waterways transport; maritime transport; passenger transport; private transport; public transport; rail transport; transportation systems; urban traffic; research; bibliography; research projects; road safety
Keywords: highway research; rural research; urban transit; intercity transit; urban transit; highway safety; maritime research
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: TRIS
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/20.htm
Object_Type: database
Object_Type: metadatabase
Object_Type: product
Title: Community Research and Development Information Service (CORDIS)
Parent: European Commission
Description: CORDIS is a European Commission information service providing efficient access to complete information on EU research and exploitation possibilities.
CORDIS provides information on all research and technological development activities in the EU through a complete collection of databases. The objective is to disseminate information on R&D to the widest audience possible with complete, up-to-date, and easily accessible data helping research projects across borders.
Keywords (GEMET): research programs; research and development; research centres; research projects; bibliography; research policy
Keywords:
Place_Keywords: European Union
Language: en
Medium: WWW
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: CORDIS Home Page
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/21.htm
Object_Type: Bulletin/News
Object_Type: database
Object_Type: product
Title: RAPID
Parent: European Union
Description: RAPID is a database giving a daily view of the activities of the European Union as presented by the Institutions in their press releases.
The database is managed by the Spokesman's Service of the European Commission on behalf of all European Institutions who wish to participate. Currently, press releases from the European Commission, Council of Ministers, Court of Justice, Court of Auditors, Economic and Social Committee and the Committee of the Regions are available. Press releases are included as soon as they are made available by the Institution which published them. Each Institution remains responsible for the content of its own publications.
Keywords (GEMET): EC policy; institutional activity;
Keywords: press; press release; european union; european integration; news; media
Place_Keywords: European Union
Language: en
Language: fr
Medium: WWW
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: RAPIDWWW-site
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/22.htm
Object_Type: document
Object_Type: product
Object_Type: statistics
Title: World Air Transport Statistics
Description: The IATA World Air Transport Statistics (WATS) publication is an easy to use compilation of facts and figures on the air transport industry produced each year by the International Air Transport Association (IATA).
The publication contains sections on World Air Transport (Summary tables and charts showing ten years of world's commercial airlines' traffic & capacity results, industry financial trends, as well as traffic flows between major world regions); IATA Summary Statistics ( in summary form, traffic, capacity, operating, financial, employee, aircraft fleet and safety trends of the total IATA membership); IATA Member Carrier Statistics ( in detail, traffic, capacity, operational, financial, employee, aircraft fleet for individual IATA member airlines)
Keywords (GEMET): air transportation; civil air traffic; freight transport; long-distance transport; passenger transport
Keywords: airline; carrier; air transport industry; air travel
Place_Keywords: World
Originator: IATA
Language: en
Medium: paper
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: IATA WWW site
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/24.htm
Object_Type: governmental
Object_Type: institution
Object_Type: public
Title nl: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Title: Statistics Netherlands (NS)
Description nl: Het CBS is een hedendaagse overheidsinstelling die zonder winstoogmerk statistische informatie verstrekt. Het is een dienst van het Ministerie van Economische Zaken. Dit wil zeggen dat het CBS op de begroting van dat Ministerie staat. De Minister van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk. Inhoudelijk is het CBS onafhankelijk. De Minister van Economische Zaken draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het statistiekprogramma.
Description: Statistics Netherlands is a modern government institution which supplies statistical information on a non-profit basis. It is a department of the Ministry of Economic Affairs; i.e. Statistics Netherlands is included in the budget for this ministry. The ministry is responsible in a political sense, but as far as the content of the statistics is concerned Statistics Netherlands is independent. The Minister of Economic Affairs bears no responsibility for the content of the statistical programme.
The Director-General of Statistics is the head of Statistics Netherlands. The staff are government employees. In December 1995 2,590 people were employed in the two Statistics Netherlands offices, one in Voorburg (near The Hague) and one in Heerlen (in the south of the country). These offices are of equal standing, there is no "head office". Some statistics are compiled in Voorburg, others in Heerlen. Of the staff 1,354 work in Voorburg, 1,137 in Heerlen. Another 99 people were employed as fieldworkers.
Keywords (GEMET): statistics
Keywords:
Place_Keywords fr: Pays-Bas
Place_Keywords nl: Nederland
Place_Keywords: Netherlands
Address: Prinses Beatrixlaan 428
Postal_Code: 2273 XZ
City: Voorburg
Country: Nederland
Language: nl
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: CBS Home Page
E_mail: inforserv@cbs.nl
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/25.htm
Object_Type: academic institutions
Object_Type: institution
Object_Type: parapublic
Title: ITMMA- Institute of Transport and Maritime Management Antwerp
Parent: University of Antwerp
Description: The Institute is to fill a gap in the available post-academic programmes. It offers high-level training and education in transport and maritime management with particular emphasis on strategic management and planning. The ITMMA programme aims to prepare its gradutes for the challenges transport companies are faced with today. As such it enables executive staff members from companies in the transport sector to upgrade their technical knowledge and abilities, confronting theory with real life by means of case studies. ITMMA will also create an interdisciplinary environment in which academic and professional specialists can unite their forces in order to approach and solve basic contemporary transport problems.
In addition, it is to develop an extensive research and consultancy programme in transport related fields. This programme will be supported by the development of a documentation centre.
Finally, ITMMA will stimulate its members to participate in international conferences, to publish and co-operate with leading transport research institutes. ITMMA is largely supported by the Antwerp academic, economic and port communities.
Keywords (GEMET): maritime transport; shipping; sea transportation; higher education; educational institutions; transport planning; research programs
Keywords: maritime management; transport consultancy
City fr:
City: Antwerp
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: ITMMA Announcement
e_mail: itmma@maze.ruca.ua.ac.be
fax: -32-3-218.07.46
tel: +32-3-218.07.65
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/26.htm
Object_Type: institution
Object_Type: private association
Object_Type: private
Object_Type: association
Title fr: Union Internationale de Transport Public
Title: International Union of Public Transport (UITP)
Description: The International Union (Association) of Public Transport (UITP) was founded in 1885. It is an international scientific association, which studies questions connected with urban and regional public transport and general mobility. It represents and serves its 1,700 members (transport operators, authorities and suppliers).
The UITP runs a documentation services, which contains the Biblio Database (16,000 entries, special bibliographies on request) and a library (20 000 books and 250 magazines).
Keywords (GEMET): public transport; passenger transport; mobility; rail transport; land transportation
Keywords: transport operators; international association
Metadata_Contact: UITP Home Page
Metadata_Date: 1997/04/03Metadata_Source: AltaVista
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/27.htm
Object_Type: Institution
Object_Type: Prapublic
Object_Type: Research centres, universities, academic institutions.
Title: SpecialLibraries Association Transportation Division
Parent: Special Libraries Association
Description: More than 200 librarians from universities, corporations and regional, state, and provincial and national government organizations make up the Transportation Division. The Division is international in scope and interests.
The Transportation Division promotes the exchange of knowledge and information among individuals and organizations intersted in the development, control and use of information resources in transportation both in general or in one of its many subdivisions; these include air, highway, rail, urban and water transport, and multimodal transportation.
Since its founding in 1943, the Division has been actively involved with transportation issues and research. Its activities have involved publishing, presenting innovative and timely programs and lobbying for better access to transportation literature.
A major benefit of the Transportation Division is the opportunity to participate in programs, discussions and meetings with other librarians interested in transportation. We work together to improve the transportation information environment.
Member benefits include the Transportation Division Bulletin, membership directory, programs at the SLA Annual Meeting and the opportunity to network with fellow transportation librarians at formal and informal meetings.
Keywords (GEMET): bibliography; library; transport; transportation mean
Location_Keywords: USA
URL: http://iti.acns.nwu.edu:80/slatran/index.html
Language: en
Medium: WWW
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: SLA - Transportation Division Homepage
Identifier :
www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/29.htm
Object_Type: product
Object_Type: Bulleti/News
Title: TRANLIB listserv
Parent: Special Libraries Association Transportation Division
Description: TRANLIB is a discussion list for library and information professionals in the field of transportation. Members of the Transportation Division of the Special Libraries Association are its primary audience, but librarians and other information professionals in transportation and related fields are welcome.
Keywords (GEMET): transportation; library; transportation mean; communication
Keywords: discussion list
Location_Keywords: USA
URL: http://iti.acns.nwu.edu:80/slatran/td_tran.html
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: SLA - Transportation Division Homepage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/30.htm
Object_Type: Institution
Object_Type: Pubic
Object_Type: governmental
Title: Office for Official Publications of the European Communities
Acronym: EUR-OP
Parent: European Commission
Description: EUR-OP is the official publisher of all the organs of the European Union, such as the European Parliament, the Council of Ministers, the European Commission, the Court of Justice, the Court of Auditors, the Economic and Social Committee, the European Centre for the Development of Vocational Training, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, the European Investment Bank, and other Union authorities such as the Agencies created during the course of 1994.
Based in Luxembourg, EUR-OP systematically publishes in more languages than any other publishing house in the world. When it was established in 1969, the number of working languages was four. By 1986 this number had increased to nine - Spanish, Danish, German, English, French, Greek, Italian, Dutch and Portuguese. With the accession of three new countries, on 1 January 1995, the number of working languages, which now includes Finnish and Swedish, has increased to 11.
EUR-OP publishes about 6 000 monographs and around 110 periodicals a year, as well as an important number of CD-ROMs, databases, videos, etc.
Keywords (GEMET): community regulation; community regulation; administrative organization; Court of Justice of the European Communities; EC policy; European Communities; European Parliament
Keywords: publications; international organisation
URL: http://europa.eu.int/en/comm/opoce/idx.htm
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: EUR-OPHomepage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/31.htm
Object_Type: Activity
Object_Type: Progra
Title: United Nations Development Programme - Sustainable Human Development
Parent: United Nations
Description: Chapter 40 of Agenda 21 calls for improved coordination among the institutions of the United Nations system, with regard to activities related to development data. It suggests that this coordination might be undertaken through a "Development Watch" that would be complementary and equivalent to Earthwatch, with regard to activities related to development data. Agenda 21 also suggests that Development Watch (DVW) should be coordinated with Earthwatch through an appropriate office within the United Nations in order to ensure full integration of environment and development (para 40.13). Development Watch (DVW) is a concept aimed at providing decision- and policy-makers with tools for analysing development trends in order to establish a realistic balance between environmental, institutional, social and economic variables that will facilitate sustainable development. This would allow for better resource mobilisation, distribution and monitoring for the various sectors in sustainable development activities. DVW will not be a mechanism to gather new environmental, institutional, social and economic data. Rather, it would use existing data and focus on developing methodologies for analysing processes of aggregation of that data and identifying their linkages. DVW assumes that countries and organisations at the national, regional and international levels will continue to strengthen data collection activities and capacity-building for these activities. DVW expects ongoing data generation processes to refocus and relate to DVW data and methodologies. ...
Chapter 40 of Agenda 21 also calls for the development of indicators for sustainable development. In particular, it requests countries at the national level, and governmental and non-governmental organizations at the international level, to develop the concept of indicators of sustainable development in order to identify such indicators. ...
As part of the workprogramme of the Commission on Sustainable Development, the UN has therefore developed a set of indicators in collaboration with governments. These are a core set of environmental, institutional, social and economic indicators, designated as Sustainable Development Indicators (SDI). DVW will use the Sustainable Development Indicators (SDI), for the collection, analysis and presentation of development data. DVW will develop relevant methodologies for the cross linkages for these core set of indicators. Keywords (GEMET): sustainable development; sustainable development indicators; international cooperation; United Nations; Agenda 21; demographic development; development patterns; environmental development; economic development
Location_Keywords: World
URL: http://www.undp.org/undp/devwatch/
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: DVW Homepage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/33.htm
Object_Type:
Object_Type:
Object_Tye:
Title fr: Centre National de Documentation Scientifique et Technique
Title nl: Nationaal Centrum voor Wetenschappelijke en Technische Documentatie
Title: The National Centre for Scientific and Technical Documentation
Acronym fr: CNDST
Acronym nl: NCWTD
Acronym: NCSTD
Description nl: Het NCWTD levert als dienst het opzoeken van bibliografische informatie voor wetenschappelijk of technisch onderzoek. Daarnaast zijn ze de officiële vertegenwoordiger van Belgie voor EAS-IRS (Informatiedienst van de European Space Agency), STN International (Scientifc and Technical Information Network), CAS Online (Chemical Abstracts Service Online) en DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information).
Het NCWTD fungeert ook als het Belgische "National Aerospace Centre".
De Internet sit bevat ook een inventarisvan de Belgische Bibliotheken en documentatiecentra. Deze inventaris kan bevraagd worden op naam van de instelling, of per onderwerp.
Keywords (GEMET): library; documentation centres; documentation; bibliography
Location_Keywords: Belgium
Tel: +32-2-519.56.40
Fax: +32-2-519.56.79
URL: http://www.synec-doc.be/cndst/
EMail: cndst@kbr.be
Language: nl
Language: fr
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: NCSTD Homepage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/34.htm
Object_Type: Institution
Object_Type: Pubic
Object_Type: Research centre
Title: International Institute for Surface Transportation Policy Studies
Acronym: IISTPS
Description: The International Institute for Surface Transportation Policy Studies (IISTPS) was established by Congress at San Jose State University as part of the Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991 (ISTEA). Unique among the nation's six University Transportation Institutes, IISTPS focuses on international surface transportation policy issues as related to three primary responsibilities: research, education and technology transfer. IISTPS receives policy oversight from an internationally respected Board of Trustees who represent all of the major transportation modes.
ISTPS' research aim is to provide policy-oriented research, available to all levels of government and the private sector, to foster the development of optimum surface transportation systems. Emphasis is on the conduct and dissemination of transportation-related research in such areas as finance, social equity, environment, statutory, regulatory, and institutional. Periodically IISTPS will publish the results of its own and other relevant research for the U.S. and international transportation communities.
The educational goal of IISTPS is to encourage students of diverse socioeconomic and ethnic backgrounds to seek careers in the development and operation of surface transportation programs. Following a thorough needs assessment review of the transportation industry, San Jose State University is developing a M.S. in Transportation Policy and Management for approval in 1996. In addition, the College of Business will offer a Transportation Management Specialization through the MBA program for students seeking transportation management careers.
IISTPS has developed and maintains a state-of-the-art electronic information storage, retrieval, and transfer system. Those interested in the Institute's work and advancements in the field of surface transportation policy studies can be kept posted via e-mail as part of the Internet services or through the IISTPS Home Page. IISTPS 's Home Page is part of a Caltrans sponsored homepage called TransWeb that will provide electronic accesss to IISTPS' newsletters and research reports, projects and other information.
Keywords (GEMET): research centres; research institute; research programs; research projects; land transportation; transportation systems
Keywords: transportation research; transportation policy; transportation industry
Location_Keywords: USA
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: TransWeb
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/35.htm
Object_Type: Product
Object_Type: Databas
Object_Type: metadatabase
Title: TransWeb
Parent: IISTPS
Description: ATransportation Web Site Service provided by the Norman Y. Mineta International Institute for Surface Transportation Policy Studies (IISTPS). The site provides electronic accesss to IISTPS' newsletters and research reports, projects and other transportation-related information.
Keywords (GEMET): transportation; research projects; research programs; bibliography; library; documentation centres;
Keywords: transportation research
Location_Keywords: USA
Language: en
Medium: WWW
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: TransWeb
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/36.htm
Object_Type: Institution
Object_Type: Pubic
Object_Type: universities
Title: Alliance for Global Sustainability
Description: The Alliance for Global Sustainability is a unique university partnership with global reach involving the Massachusetts Institute of Technology (MIT), the Swiss Federal Institutes of Technology (ETH), and the University of Tokyo (UT). Each of the institutions harbours outstanding disciplinary research and has extensive relations in developing countries in different regions of the world. Together, they bring the intellectual and technological synergy required to meet the contemporary challenges to industry, governments and the public throughout the world in finding a way to a sustainable development and thus securing a prosperous future.
The Alliance also conducts a number of research projects in the field ofSustainable Mobility. The WWW-site details information on these activities, and on the participating researchers.
Keywords (GEMET): sustainable development; research programs; research; research centres
Keywords: sustainable mobility; transportation research
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: Alliance for Global Sustainability Homepage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/37.htm
Object_Type: Product
Object_Type: Databas
Object_Type: Metadatabase
Title: Planningand Architecture Internet Resource Center
Acronym: PAIRC
Description: The Planning and Architecture Internet Resource Center (PAIRC) contains a comprehensive directory of Internet resources relevant to planning, architecture, urbanism and other topics related to the built environment. PAIRC also contains information about architecture and planning related mailing lists and Usenet newsgroups, and hosts several interactive message areas.
Keywords (GEMET): architecture; built environment; city planning; land management and planning; land use planning; urbanism; urban planning and development; geographic information system; documentation; library
Location_Keywords: USA
Language: en
Medium: WWW
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: PAIRC Homepage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/38.htm
Object_Type: Institution
Object_Type: Pubic
Object_Type: Research Centre
Title: Centre for Advanced Spatial Analysis
Acronym: CASA
Parent: University College London
Description: The Centre for Advanced Spatial Analysis is a new initiative in University College London to develop emerging computer technologies in several disciplines which deal with geography, space, location and the built environment. The kinds of computation involved cover geographic information systems, computer-aided architectural design, spatial analysis and simulation, and methodologies of planning and decision support. Members of several departments are associated with the Centre. So far, the Bartlett School of Architecture, Building, Environmental Design and Planning, the Institute of Archaeology, the Centre for Transport Studies, and the Departments of Geography, Epidemiology and Public Health, and Photogrammetry and Surveying are supporting the Center. The projects which the centre is developing so far involve building computer models of {thevirtual city} {urbanremote sensing} {urbandynamics} involving questions of sustainability and density, and the use of GIS technology and spatial analysis in paleo-archaeology, and {thearchaeology of ancient cities}.
Keywords (GEMET): architecture; built environment; city planning; land management and planning; land use planning; urbanism; urban planning and development; geographic information system; computer system; research projects
Keywords: spatial analysis; decision support systems; spatial simulation
Location_Keywords: UK
URL: http://www.geog.ucl.ac.uk/casa/
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: CASA Homepage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/39.htm
Object_Type: Institution
Object_Type: Pubic
Object_Type: Research centre
Title: University of London Centre for Transport Studies
Parent: Imperial College
Parent: University College London
Description: The University of London Centre for Transport Studies at Imperial College and University College London, brings together the transport research and postgraduate training capabilities of the Civil Engineering departments of both Colleges and their 30 years experience as leaders in this field of study.
Keywords (GEMET): transportation; transportation systems; education
Keywords: transporation research; postgraduate training program
Location_Keywords: UK
URL: http://drais.cv.ic.ac.uk/Welcome.html
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: University of London Centre for Transport Studies Homepage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/40.htm
Object_Type: Institution
Object_Type: Priate
Object_Type: Research centre
Title: Transportation Research Laboratory
Acronym: TRL
Description: TRL is an internationally recognised centre of excellence in surface transport issues in the UK. Over the last 60 years TRL has worked closely with customers in the public, private and independent sectors in the UK and worldwide. TRL organises consultations, seminars and training courses, give presentations, produce videos and publish brochures, reports and guides. TRL conducts leading-edge research at the local , national and international level and we continue to contribute to the development of test methods, standards and legislation. TRL is one of the most comprehensive independent centres for transport research in the world. Many scientists and engineers have international reputations in their fields, multiple degrees and membership of professional institutions. They are supported by extensive laboratories and some unique facilities. ISO 9001 certification demonstrates a continuing commitment to elivering a consistent and high level of service to all our customers.
Keywords (GEMET): research centres; research projects; transport systems; transportation; road safety; safety analysis; training
Keywords: transportation research
Location_Keywords: UK
URL: http://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac522/index.htm
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: TRL Homepage
Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/41.htm
Object_Type: Product
Object_Type: Databas
Object_Type: Metadatabase
Title: The California PATH Database
Parent: University of California at Berkeley
Description: The California PATH Database, now in its eighth year, brings Intelligent Transportation Systems (ITS) research to the transportation community. The Database covers all aspects of ITS, from historical materials dating back to the 1940s to topics of current interest. Currently containing over 9000 records with abstracts, the Database reflects a wide coverage of ITS information including monographs, journal articles, conference papers, technical reports, theses and selected media coverage.
Although the Database emphasizes research relating to California PATH Program activities, all aspects of ITS research are covered on an international basis. This worldwide coverage is assured through international exchange agreements, initiated by the Harmer E. Davis Transportation Library, with organizations in Europe, North America, Asia and Australia.
Keywords (GEMET): transportation systems; urban traffic; bibliography; research programs; land transportation;transportation mean; public transport; private transport; passenger transport
Keywords: Intelligent Transportation Systems
Location_Keywords: USA
Location_Keywords: CA
URL: http://www.nas.edu/trb/about/path1.html
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: PATH DatabaseHomepage