Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/6.htm
Object_Type: governmental
Object_Type: institution
Object_Type: public
Title nl: Vlaame Milieu Maatschappij
Description nl: De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat, als Vlaamse openbare instelling, ten dienste van de bevolking en de politieke overheid die haar vertegenwoordigt. Zij rapporteert over de kwaliteit van het leefmilieu en beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater.
De VMM stelt online volgende resources ter beschikking: de meetdatabank (met gegevens over de waterkwaliteit), databank met de dagelijkse ozon-meetwaarden, en het Milieu- en Natuurrapport ("Leren om te keren"). Tevens biedt de site informatie over de beschikbare publicaties in het VMM-documentatiecentrum en over de eigen publicaties van de VMM.
Keywords (GEMET): data on the state of the environment; environmental administration institutions; surface water management; environmental accounting; environmental quality; environmental quality objective; environmental reports
Place_Keywords fr: Flandre
Place_Keywords nl: Vlaanderen
Place_Keywords: Flanders
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: Vlaamse Milieu Maatschappij Home Page