Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/33.htm
Object_Type:
Object_Type:
Object_Tye:
Title fr: Centre National de Documentation Scientifique et Technique
Title nl: Nationaal Centrum voor Wetenschappelijke en Technische Documentatie
Title: The National Centre for Scientific and Technical Documentation
Acronym fr: CNDST
Acronym nl: NCWTD
Acronym: NCSTD
Description nl: Het NCWTD levert als dienst het opzoeken van bibliografische informatie voor wetenschappelijk of technisch onderzoek. Daarnaast zijn ze de officiële vertegenwoordiger van Belgie voor EAS-IRS (Informatiedienst van de European Space Agency), STN International (Scientifc and Technical Information Network), CAS Online (Chemical Abstracts Service Online) en DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information).
Het NCWTD fungeert ook als het Belgische "National Aerospace Centre".
De Internet sit bevat ook een inventarisvan de Belgische Bibliotheken en documentatiecentra. Deze inventaris kan bevraagd worden op naam van de instelling, of per onderwerp.
Keywords (GEMET): library; documentation centres; documentation; bibliography
Location_Keywords: Belgium
Tel: +32-2-519.56.40
Fax: +32-2-519.56.79
URL: http://www.synec-doc.be/cndst/
EMail: cndst@kbr.be
Language: nl
Language: fr
Language: en
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 20/05/1994
Metadata_Source: NCSTD Homepage