Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/2.htm
Object_Type: database
Object_Type: product
Title nl: EMIS- Informatie omtrent energie en milieu
Parent nl: VITO
Description nl: Tot op heden beschikken de beleidsverantwoordelijken (binnen de overheid en de bedrijven) voor het milieu- en energiebeleid in Vlaanderen niet altijd over de gewenste informatie. Bovendien is de reeds aanwezige informatie versnipperd aanwezig bij diverse overheden, instellingen en bedrijven. Ook wetenschappers aan universiteiten, hogescholen of onderzoekscentra besteden heel wat van hun tijd aan het zoeken naar bepaalde gegevens. Tegen deze achtergrond is de idee ontstaan om voor het Vlaams Gewest een centraal punt op te richten waar allerhande milieu- en energie-informatie kan opgevraagd worden. De Vlaamse Regering zette in december 1994 het licht op groen voor de oprichting van het Energie en Milieu InformatieSysteem (EMIS), met VITO als onthaalinstelling.
EMIS heeft als doel relevante en objectieve energie- en milieu-informatie (inter)nationaal te verzamelen, eventueel te herwerken en vervolgens ter beschikking te stellen van de Vlaamse Overheid, het bedrijfsleven en de bevolking, teneinde (beleids)beslissingen van deze onderscheiden groepen te ondersteunen. Een effectief en efficiënt beleid kan immers niet zonder gestructureerde en toegankelijke informatie.
EMIS bevat statistieken vanuit het energiedomein, 'Best Beschikbare kennis' documenten per bedrijfstak ('Best Available Technologies'), een adressengids voor de energie en milieuwereld van Vlaanderen, informatie over steunprogramma's voor het bekomen van overheidssteun en susidies voor Onderzoek en Ontwikkeling en informatie over de Vlaamse milieu wetgeving.
Keywords (GEMET): utilities; environment; energy resource; natural resources; pollution; environmental impact of industry; energy industry
Keywords nl: wetgeving, statistieken, energie, milieu, vervuiling, brandstoffen
Place_Keywords fr: Flandre
Place_Keywords nl: Vlaanderen
Place_Keywords: Flandres
Language: nl
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/22
Metadata_Source: http://www.vito.be/emis/