Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/1.htm
Object_Type: metadatabase
Object_Type: product
Title nl: OCGIS-Vlaanderen Metadatabank
Parent nl: Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Parent nl: Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen
Description nl: Deze metadatabank is een eerste aanzet voor een grootsopgezet metadata-initiatief van het OC GIS-Vlaanderen. Uiteindelijk doel van de metadatabank is alle belangrijke GIS-gegevens die door de overheid en privé-sectoren worden aangemaakt in Vlaanderen te beschrijven. Op dit moment bevat de site een vereenvoudigde, voorlopige metadatabank
Keywords (GEMET): data exchange, geographic information system, data bank, documentation
Place_Keywords fr: Flandre
Place_Keywords nl: Vlaanderen
Place_Keywords: Flanders
Language: nl
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/22
Metadata_Source: OC GIS-Vlaanderen Metadatabank Home Page