Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/80.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Fiscaliteit en prijsbeleid inzake vervoer.
Description nl: Het project heeft als doelstelling een wetenschappelijk verantwoorde expertise op te bouwen voor de fiscaliteit en het prijsbeleid in de Belgische vervoerssektor. Concreet worden de volgende doelstellingen voor opgesteld : 1. Kennis van de private en sociale kosten verbonden aan het gebruik van de verschillende vervoersmodi in verschillende omstandigheden (intra en interstedelijk, peak en off-peak enz.). 2. Kennis van de belastings- en subsidiestromen verbonden aan het transport in België. 3. Het uitwerken van een methodologie en de bepaling van optimale hervormingsrichtingen voor de vervoersbelastingen en vervoerstarieven, waarbij rekening wordt gehouden met objectieven inzake vervoerspolitiek, milieu, fiscaliteit en herverdeling. Hierbij worden de volgende vervoerscategorieën onderscheiden : interregionaal personenvervoer, intra-stedelijk personenvervoer, interregionaal goederenvervoer en internationaal goederenvervoer. 4. Het opstellen van realiseerbare hervormingsvoorstellen inzake de betrokken belastingen en bijstand bij de volledige doorrekening met de beschikbare vervoersmodellen (ondermeer het Multimodaal interregionaal model).
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/f/trc8019.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym: DWTC
Relation: Prof. Dr. Stef Proost
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC