Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/78.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Impact van Informatisering van Industrie en Diensten op Verkeer
Description nl: Tot op heden werd, zoals overeengekomen met de DPWB, voornamelijk ingegaan op project C3. De beschijving ervan zal nu volgen a.d.h.v. de verschillende uit te voeren taakstellingen. Aan de volgende taakstellingen werd reeds grondig gewerkt : - literatuurverkenning m.b.t. de stadsgewestelijke reorganisatie. De resultaten van deze taakstelling worden in de bijgevoegde studie : "Stadsgewestelijke reorganisatie : een verkennende studie" gegeven. Verscheidene literaire werken van binnen en buitenland werden geraadpleegd om de huidige stadsgewestelijke structuren te begrijpen. Een analyse van de huidige stadsgewestelijke ruimtelijke en maatschappelijke structuur was met het oog op de mobiliteitsproblematiek noodzakelijk om te kunnen komen tot een concept m.b.t. de stadsgewestelijke reorganisatie naar de toekomst toe. - stadsgewestelijke fenomenen : pendelstructuren, migratoire bewegingen en verschuivingen van industrie. Hiervoor werden de gegevens tot op heden manueel verwerkt voor 1 geval : het stadsgewest Gent. De resultaten ervan zijn ook terug te winden in bijgevoegde studie. - overzicht van de maatschappelijke, economische en ruimtelijke dynamiek van de stadsgewesten. In het derde hoofdstuk van bijgevoegde studie werd o.m. reeds ingegaan op maatschappelijke, economische en ruimtelijke aspecten die de stadsgewestelijk dynamiek mede bepalen. Eveneens werd reeds ingegaan op de gewijzigde productiestructuren (niveau bedrijf) m.b.t. de informatisering en de repercussies t.a.v. transport en mobiliteit. Deze items zullen nog dieper worden uitgewerkt.
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/f/trc3016.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym: DWTC
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC