Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/76.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Ontwikkeling modules "Generatie" en "Modal Split" m.b.t. goederen en dienstenverkeer binnen intrastedelijk gebied
Description nl: Het betreft hier een analyse van het goederen- en dienstenverkeer binnen het stadsgewest. Naar analogie met het vervoer in een land, kan hier worden gesproken over het zuiver intrastedelijk vervoer, het ingaande en het uitgaande transport evenals de doorvoer. Aldus zal het nodig zijn om in eerste instantie het gebied af te bakenen, b.v. het stadsgewest en om vervolgens dit stadsgewest in voldoende kleine statistische sectoren op te splitsen ten einde daadwerkelijk de vervoerstromen te kunnen afleiden. Vooral de localisering van de vervoersproducenten is hierin determinerend. Het doorgaand verkeer dient duidelijk te worden onderscheiden van het stadsgebonden verkeer met het oog op een aanpassing van het vervoersysteem en meer speciaal van de vervoersinfrastructuur. Om de methode uit te testen lijkt het wenselijk om het onderzoek te richten op een paar verschillende stadsgewesten.
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/f/trb8014.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym: DWTC
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC