Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/CEESE/16.htm
Object_Type: administration
Object_Type: institution
Object_Type: public
Object_Type_EEA: GO
Title nl: Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur
Parent nl: Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
Keywords fr: transport, trafic
Keywords nl: verkeer
Keywords: transport, traffic
Place_Keywords nl: Belgïe
Place_Keywords: Belgique
Place_Keywords: Belgium
Address fr: Residence Palace, rue de la Loi 155
Address nl: Residence Palace, Wetstraat 155
Postal_Code: 1040
City fr: Bruxelles
City nl: Brussel
City: Brussels
Map fr: Brussels center
Tel: 32-2-287 33 33
Fax: 32-2-287 45 80
URL: http://www.cipal.be:8000/wegwijs/owa/wegwijs.document?v_lang=N&v_id=865
Metadata_Contact: Bruno Kestemont
Metadata_Date: 1997/04/03
Metadata_Source: http://www.cipal.be